Bedrijfsfitheidsscan

Move2be motiveert medewerkers om een gezonde leefstijl te creëren. Ons team begeleidt individueel en adviseert medewerkers hoe ze verantwoord met hun lichaam en hun gezondheid kunnen omgaan.
De bedrijfsfitheisscan is hét ultieme middel om de werknemer zich bewust te maken van zijn eigen leefstijl en deze positief te beïnvloeden. Het is bovenal een preventief middel.

Doel van de fitheidsscan

Dit preventieve programma is ontwikkeld om de gezondheid en fitheid van medewerkers te verbeteren. Bovendien streven we ernaar korte en lange termijn risicofactoren, die leiden tot verzuim, in kaart te brengen en te minimaliseren. Met de fitheidsscan beogen we lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen te reduceren en ervoor te zorgen dat medewerkers met meer werkvreugde en betrokkenheid hun functie uitoefenen.

Programma en werkwijze

Elke deelnemer krijgt een individuele, uitgebreide intake met vragenlijsten en een gesprek. Daarna doorloopt hij verschillende fitheidstesten. Met de gegevens uit de intake en met resultaten van de fitheidstest kunnen we een uitspraak doen over de individuele gezondheid en fitheid. Daarop baseren we ons persoonlijk advies. Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking, dus we zullen alles altijd uitvoerig bespreken met de betrokkene.

Onze fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, diëtisten en extern psychologen werken integraal samen en dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden. Geen mens is hetzelfde, daarom verdient iedereen een persoonlijke oplossing.

Alle onderzoeksresultaten geven vaak een helder beeld van de algehele gezondheid van medewerkers. Daarop kunnen we een duidelijk advies geven voor het gezondheidsmanagement binnen uw bedrijf. Onze deskundigen hebben ruime ervaring op dit gebied en Move2be is een betrouwbare partner als u de gezondheid van uw bedrijf wenst te verbeteren.