Maatwerk

De kracht van Move2be is het leveren van maatwerk.

Geen bedrijf, geen werkgever, geen werknemer is hetzelfde.
Bovendien variëren de vragen die we krijgen van individuele begeleiding bij ziekteverzuim tot het verbeteren van de totale fitheid van alle werknemers, middels bedrijfsfitness.

Daarom kiezen we er voor eerst uitvoerig samen met u de vraagstelling te analyseren en deze vervolgens uit te werken tot een plan, passend bij u en uw bedrijf.
Het kan hierbij zowel gaan om individuele trajecten als om projecten waarbij enkele of zelfs alle werknemers zijn betrokken.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Arbeidsreïntegratie
  • Voorlichting en instructie
  • Werkplekonderzoek
  • Inventarisatie van knelpunten bij het veroorzaken van klachten
  • Fitheidtesten met een daaraan gekoppeld advies
  • Bedrijfsfitness