Reïntegratie

Het belangrijkste doel van Move2be is terugdringen van het verzuim, welke is ontstaan door werkgerelateerde klachten. Daarnaast vinden we het belangrijk er voor te zorgen dat er een snelle en volledige reïntegratie optreedt.
Uitgangspunt hierbij is dat elke werknemer een bijzonder individu is waarvoor een programma op maat nodig is om de beste resultaten te behalen.

Oorzaken verzuim

Verzuim kan meerdere oorzaken hebben. Fysiek zwaar werk, repeterende handelingen en/of statische arbeid kunnen ervoor zorgen dat de werkbelasting te hoog wordt. Vooral wanneer de belastbaarheid van de werknemer niet in evenwicht is met deze werkbelasting kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Daarnaast heeft verzuim te maken met gedrag en dat is vaak de reden waarom de ene werknemer wel en de andere werknemer geen klachten ontwikkelt. Snelheid van interventie speelt ook een grote rol in de verzuimduur en de hevigheid van de klachten.
Uit de literatuur blijkt namelijk dat: des te langer het verzuim duurt, des te kleiner de kans op reïntegratie is. Daarom loont het om snel tot actie over te gaan.
Werkwijze

Door middel van een uitgebreide intake proberen we te achterhalen welke klachten en andere factoren zorgen voor het verzuim. Aan de hand hiervan wordt een reïntegratieprogramma op maat gemaakt, waarin we proberen de medewerker zo snel mogelijk, verantwoord, terug te laten keren op de werkvloer.
Een succesvol reïntegratieprogramma zorgt niet alleen voor het herstel, maar geeft ook inzicht in het ontstaan van de werkgerelateerde klachten en stelt zowel de werkgever als de werknemer in staat om de risicofactoren te herkennen.

Move2be biedt een grote diversiteit aan programma's voor de meeste werkgerelateerde klachten, zoals:

  • CANS (RSI)
  • Rugklachten
  • Schouderklachten
  • Knieklachten
  • Hoofdpijn
  • Stress
  • Nekklachten
  • Whiplash
  • HNP (hernia)