Long revalidatie

COPD algemeen

Het hebben van de aandoening COPD kan het leven een stuk onplezieriger/moelijker maken. Om toch zo goed mogelijk in het dagelijks leven te kunnen functioneren, is het zinvol om met professionele begeleiding te gaan trainen, om zo doende meer mogelijk te maken in het leven.

COPD begeleiding

Met de begeleiding bij move2be traint u samen met andere mensen met matig tot ernstig COPD twee keer per week onder begeleiding van een fysiotherapeut in de oefenzaal. De trainingen vinden plaats in groepsverband, maar de oefeningen en het trainingsniveau zijn op uw persoonlijk afgestemd. Naast spierkracht- en conditietraining, besteedt de fysiotherapeut aandacht aan het gebruik van de juiste ademhalings- en hoesttechnieken.

Groepstraining

Twee keer per week vindt een groepstraining plaats, waarin u samen met de andere COPD-cliënten oefeningen doet. Zo kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten, maar ook gewoon plezier beleven.

De fysiotherapeut voert elke drie maanden een test uit om het beloop van uw aandoening in kaart te brengen. Hij communiceert dit naar uw longarts, zodat deze op de hoogte blijft van uw toestand.

Vergoeding
Wil je weten of oefentherapie bij COPD vergoed wordt? Dan kunt u contact op zoeken met uw verzekeraar of contact opnemen met Move2be 0528-278111.