Huisregels

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

 • Cliënten en medewerkers  dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen
 • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd
 • De directie van Move2be  behoudt  zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand
 • Omdat er in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
 • Move2be is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de wachtruimte zijn achtergelaten
 • Move2be is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen het pand of op buitenterrein (auto, fiets, etc.)
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • In en om het gezondheidscentrum Eikstaete is het verboden te roken
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers van Move2be op of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen
 • Gebruikte materialen van Move2be dienen na gebruik weer netjes te worden teruggelegd
 • Cliënten dienen tijdens de trainingen binnen, schone sportschoenen met lichte zolen te dragen. Ook dient men een T-shirt met lange/korte broek te dragen
 • Cliënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen i.v.m. de hygiëne. Bij gebruik van de trainingsapparatuur dient men een handdoek over het zitvlak te leggen. Na gebruik van apparaten en dergelijke dient het schoon achter gelaten te worden
 • De douches, kleedruimten en sauna  dienen, na gebruik, schoon achter gelaten te worden
 • Move2be aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden
 • Mobiel telefoneren mag, maar houd rekening met anderen. Uw mobiel is uit wanneer u in gesprek bent met de zorgverlener. Ook vragen wij u rekening te houden met andere cliënten in de wachtkamer wanneer u belt
 • Medewerkers van Move2be mogen u vragen om uw legitimatiebewijs