Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Investeer in de gezondheid van uw werknemers en verbeter de gezondheid van uw organisatie. Ontdek hoe ons Preventief Medisch Onderzoek u kan helpen om dit te realiseren.

Ons PMO kan bestaan uit:

Vitale werknemers die met plezier naar het werk gaan, minder ziekteverzuim.

 

Een PMO is een uitgebreid onderzoek op het gebied van gezondheid
in relatie tot duurzame inzetbaarheid.  Het onderzoek omvat niet alleen medische evaluaties, maar richt zich ook op werkomgeving, stress-factoren en de fysieke belasting.

 

Omdat elke organisatie uniek is, wordt ons PMO op maat gemaakt en
zorgen we er samen voor dat de inhoud van het onderzoek aansluit op
de bedrijfscultuur en werkomstandigheden van uw organisatie.

 

Ons PMO kan bestaan uit:

 

 • Anamnese
 • Vragenlijsten
 • Lichamelijk onderzoek / Vitaliteitsonderzoek
 • Meten van bloedwaarden hart en vaatziekten
 • Leefstijladvies

Waarom kiezen voor een PMO:

 • Bevorderen vitaliteit werknemer
 • Verhoogde productiviteit
 • Vermindering van (langdurig) ziekteverzuim korte en lange
  termijn risico’s
 • Terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek
 • Met een PMO geef je extra aandacht aan het welzijn van je medewerkers

Is een PMO wettelijk verplicht?

In de arbeidsomstandighedenwet, artikel 18, staat beschreven dat werkgevers werknemers in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat gericht is de risico’s die de arbeid en de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Bied uw medewerkers de zorg die ze verdienen en ervaar de positieve impact op uw organisatie!