Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

U heeft een klacht:

 

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

Wanneer u een klacht heeft is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Henk Jan Nijenhuis of Gerben van Doorn. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

 

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht .Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht of het geschil.

 

Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachten functionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn of haar handelen.

 

Hoe dient u een klacht in?

 

Meld een klacht eerst schriftelijk bij uw zorgverlener zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan.

Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er misschien sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak al leiden tot een oplossing.

In de brief of mail kunt u aangeven wat de aard van de klacht is, hoe en wanneer de klacht is

ontstaan en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een

oplossing te komen.

 

Wat kunt u doen als de klacht niet is opgelost?

 

Dan kunt u via het formulier op www.keurmerkfysiotherapie.nl uw klacht formeel indienen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel is het de bedoeling dan u voordat u deze klacht indient, eerst dit schriftelijke heeft gemeld bij uw zorgverlener.