Echografie

Echografie wordt binnen fysiotherapie als efficiënt en effectief hulpmiddel ingezet. De fysiotherapeut gebruikt echografie als aanvullende diagnostiek en evaluatiemiddel waardoor gerichter behandeld kan worden. Vaak kan daardoor direct het juiste behandelplan geboden en gestart worden, terwijl eventueel ook snel doorverwezen kan worden naar de huisarts of een specialist. Daarnaast kan door regelmatige herhaling van dit echografisch onderzoek het herstelproces nauwkeurig gevolgd en, indien nodig, aangepast worden.

Hoe werkt echografie?

Echografie maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Ze worden het lichaam ingestuurd en door de organen teruggekaatst. Het teruggekaatste geluid wordt door een computer omgezet in een elektronisch signaal, waardoor het grafisch weer te geven is op een monitor. Zo kan de fysiotherapeut afwijkingen ontdekken.

Meerwaarde en mogelijkheden van echografie

Met echografie kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit geheel omvat de pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor kunnen diverse aandoeningen duidelijk in beeld gebracht worden. Dit betekent dat niet alleen irritaties van pezen – zoals afwijkingen aan de achillespees of een eventuele tenniselleboog – en verkalkingen in pezen – bijvoorbeeld rond de schouder – zichtbaar zijn op een echo, maar ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking.

 

De kwaliteit van pezen, spieren en gewrichten is met echografie goed in beeld te brengen. Er kan een betere inschatting gemaakt worden van de belastbaarheid van het weefsel. Met name voor de beoordeling van de belastbaarheid van peesweefsel is dit heel zinvol.

Voordelen echografie

  • Echografie is een snelle, gemakkelijke en comfortabele methode om diagnostische informatie te krijgen van het houdings- en bewegingsapparaat
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd door de behandelend fysiotherapeut. Dit betekent dat dynamische beelden onmiddellijk beschikbaar zijn.
  • Tijdens een echografisch onderzoek kan de patiënt actief deelnemen door aan te geven wanneer en bij welke bewegingen de klachten verergeren of verminderen. Hierdoor kan direct een verband worden gelegd tussen de klachten en de waargenomen beelden

Bekijk alle behandelmethodes van Move2be

De meest gebruikte middelen zijn Dry Needling en Medical Taping. Verder wordt er voor het bepalen van een diagnose mede gebruik gemaakt van een echo apparaat. Alle onderzoeks- en behandelmiddelen/technieken worden door het team van specialisten up to date gehouden door interne en externe scholingen.