Echografie

Echografie wordt binnen fysiotherapie als efficiënt en effectief hulpmiddel ingezet. De fysiotherapeut gebruikt echografie als aanvullende diagnostiek en evaluatiemiddel waardoor gerichter behandeld kan worden. Vaak kan daardoor direct het juiste behandelplan geboden en gestart worden, terwijl eventueel ook snel doorverwezen kan worden naar de huisarts of een specialist. Daarnaast kan door regelmatige herhaling van dit echografisch onderzoek het herstelproces nauwkeurig gevolgd en, indien nodig, aangepast worden.

Meerwaarde en mogelijkheden  van echografie 

Met echografie kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit geheel omvat de pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor kunnen diverse aandoeningen duidelijk in beeld gebracht worden. Dit betekent dat niet alleen irritaties van pezen – zoals afwijkingen aan de achillespees of een eventuele tenniselleboog – en verkalkingen in pezen – bijvoorbeeld rond de schouder – zichtbaar zijn op een echo, maar bijvoorbeeld ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking. 
De kwaliteit van pezen, spieren en gewrichten is met echografie goed in beeld te brengen. Er kan een betere inschatting gemaakt worden van de belastbaarheid van het weefsel. Met name voor de beoordeling van de belastbaarheid van peesweefsel is dit heel zinvol. De keuze van de juiste lokale fysiotherapeutische behandeling en trainingsvormen is hiervan afhankelijk. Na een behandel periode kan echografie gebruikt worden om het revalidatieproces te evalueren. Dit inzicht kan de juiste keuze van het behandelplan beïnvloeden. Een meer gerichte training / behandelkeuze kan er voor zorgen dat het fysiotherapeutisch handelen een stuk efficiënter en sneller kan verlopen... en de cliënt sneller klachtenvrij is!

Hoe werkt echografie?

Echografie maakt gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Ze worden het lichaam ingestuurd en door de organen teruggekaatst. Het teruggekaatste geluid wordt door een computer omgezet in een elektronisch signaal, waardoor het grafisch weer te geven is op een monitor. Zo kan de behandelaar afwijkingen ontdekken. Bij röntgen en MRI gebeurt dit als een plaatje bij echografie kan ook filmpje worden gemaakt.

Voordelen

Echografie is  een snelle, gemakkelijke en comfortabele methode om diagnostische informatie te krijgen van het houdings- en bewegingsapparaat. Deze kan ook zo vaak herhaald worden als nodig is. Bijkomend voordeel is dat de behandelaar/fysiotherapeut zelf het onderzoek uitvoert en onmiddellijk de dynamische beelden ziet. Dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI die slechts statische beelden opleveren. Bewegend onderzoek is belangrijk om een bepaalde obstructie tijdens een beweging of het glijgedrag van een pees ten opzichte van aangrenzende structuren te kunnen beoordelen, waardoor er meer inzicht in het functioneren van het bewegingssysteem Daarnaast kan tijdens een ultrasound onderzoek de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe- of afnemen. Er kan dan ook direct een relatie gelegd worden tussen de klacht en de beelden.

Move2be en echografie

Move2be heeft de beschikking over een eigen echografieapparaat. Fysiotherapeuten Henk jan Nijenhuis en Matthijs van der Woerd gebruiken de echografie om (sport)aandoeningen van de schouder, elleboog, pols/hand, heup, knie en enkel/voet te beoordelen en de revalidatie te bewaken. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd.

Vergoeding
Echografie is geen fysiotherapie en valt om deze reden niet onder de reguliere fysiotherapeutische zorg en wordt dus ook niet vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer er echografisch onderzoek wordt uitgevoerd (altijd eerst in overleg met U) worden er dan ook extra kosten in rekening gebracht.

Als u nog vragen heeft bel ons dan gerust of stel uw vraag via info@move2be.nl .