‘Etalage benen’

‘Etalagebenen’ is de volksterm voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel claudicatio intermittens. Hierbij voeren de slagaderen in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

In Nederland heeft 19% van de 55-plussers te maken met perifeer arterieel vaatlijden, de oorzaak is atherosclerose (slagaderverkalking). Roken en lichamelijke inactiviteit zijn de grootste risicofactoren, maar ook een hoge bloeddruk, suikerziekte, een verhoogd cholesterolgehalte of overgewicht zijn risicofactoren.

Het programma bij de fysiotherapeut bestaat uit een intake, waar verschillende testen worden gedaan, gevolgd door een behandeling op maat, die voor een groot deel uit looptraining bestaat.

Doel van de training:

  • Loopafstand vergroten
  • Verminderen van de klachten in de benen
  • Leren omgaan met de klachten
  • Conditie verbeteren/ leefstijl verbeteren
  • Weer plezier in bewegen krijgen

Wanneer u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist heeft, wordt de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering (let op: het eigen risico wordt daarvoor gebruikt). U heeft dan recht op 37 behandelingen per jaar.

Heeft u vragen? Bel naar 0528-278111 of mail naar stephaniejonkman@move2be.nl

Tot snel bij move2be.

Meer informatie:           
www.etalagebenen.nl