Oncologische Fysiotherapie

Kanker en dan?

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen te horen dat ze kanker hebben, in welke vorm dan ook. Inmiddels zijn er gelukkig vele, succesvolle behandelmogelijkheden. Helaas krijgen veel mensen te maken met vervelende bijwerkingen van de behandeling die het herstel vertragen. ‘Tegenstanders’ als extreme vermoeidheid, krachtverlies en een fors verslechterde conditie kunnen factoren zijn waardoor het niet lukt om dagelijkse activiteiten, zowel in privé als in werk, weer als voorheen op te pakken.
De oncologie fysiotherapeut kan u begeleiden om de activiteiten uit uw dagelijkse leven weer zo optimaal mogelijk te hervatten, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt.

Bewegen en Kanker

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt de positieve invloed van bewegen op de preventie van kanker, het vertragen van de aandoening en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Werken aan conditie en kracht, juist ook tijdens de behandeling, zorgen ervoor dat u de behandeling beter doorstaat en minder last kunt hebben van een aantal bijwerkingen.
Vermoeidheid is één van de meest voorkomende, hinderlijke bijwerking van de behandeling van kanker. Het blijkt dat gedoseerde, fysieke activiteit een gunstige invloed heeft op de impact van de vermoeidheid in het dagelijks leven.

Voor wie

Oncologische Fysiotherapie is bedoeld voor (ex)kankerpatiënten. De richtlijn van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) adviseert zelfs om alle kankerpatiënten fysieke training aan te bieden.
Deelname aan een fysiek fysiotherapie programma is mogelijk tijdens alle fasen van kanker: zowel na, maar ook tijdens de behandeling. Zowel bij chemotherapie, bestraling als bij andere behandelvormen. Ook wanneer u niet kunt genezen, de palliatieve fase, draagt revalidatie eraan bij dat u zich zo goed mogelijk voelt.

Doelstelling

Doelstelling van het fysiotherapie programma is het optimaliseren van de kwaliteit van leven en hiermee het beter functioneren in privé en mogelijk ook een snellere en betere hervatting van werk of sociale activiteiten.
Een belangrijk onderdeel van de fysiotherapie is fysieke training. Training leidt o.a. tot een toename van spierkracht en uithoudingsvermogen en een afname van chronische vermoeidheidsklachten.

Programma-inhoud

  • Na een uitgebreide intake door de oncologie fysiotherapeut worden samen met u de doelstellingen van het programma bepaald. Aan de hand hiervan zal er een individueel programma worden opgesteld.
  • U krijgt een training aangeboden afgestemd op uw individuele mogelijkheden, waarbij de nieuwste richtlijnen voor oncologische fysiotherpie, ontwikkeld door het IKNL en KNGF, de basis vormen.
  • De trainingen zullen bestaan uit een combinatie van krachttraining en cardiotraining, waarbij het vertrouwen in eigen lijf en ‘lekker bewegen’ voorop staan.
  • Daarnaast wordt er specifiek getraind op de functies en vaardigheden die nodig zijn om de activiteiten weer op te pakken die u beperken in uw dagelijkse leven.
  • Uiteraard is er ook aandacht voor andere fysieke klachten voortkomende uit (de behandeling van) kanker en zullen deze door de oncologiefysiotherapeut ook worden meegenomen in uw behandelplan.

Samenwerking

De complexe problematiek rondom de oncologiepatiënt vraagt om multidisciplinaire samenwerking. Wij werken samen met o.a. oncologen, oncologieverpleegkundigen, huisartsen, onze diëtiste, psychologen, een psychosociaal oncologisch coach en oedeem therapeuten.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Eisen, MSc oncologie fysiotherapeut via Move2be 0528-278111 of tessaeisen@move2be.nl .

www.iknl.nl
www.kanker.nl
www.borstkanker.nl
www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/oncologie-fysiotherapeut